Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4199

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-25
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Warszawie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 131 pozycja: 4199
Hasła:wybory

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5282

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tłuszczu przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3729

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2827

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1971

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminnej Prażmów przeprowadzonych w dniu 20 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2826

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiązowna przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4198

  aneks nr 4/10/BNW/P/65/2011 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 24 czerwca 2011r. do porozumienia Nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami Nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r., Nr 2/4/ONW/P/13/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. i Nr 3/10/ONW/P/123/2010 z dnia 19 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4197

  aneks nr 1/11/BNW/P/61/2011 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 15 czerwca 2011r. do porozumienia Nr 3/ONW/P/5/2011 zawartego w dniu 14 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4196

  porozumienie nr 41/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta ? mgr Janusz Stąpór,2) Wicestarosta ? Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie ul. Pułaskiego 51 reprezentowanym przez: Wójta ? Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4195

  uchwała nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4194

  uchwała nr 158/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.