Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2227

Tytuł:

uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. uchylenia uchwały nr XXI/219/2004 dotyczącej obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-23
Organ wydający:Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 140 pozycja: 2227
Hasła:pirotechniczne materiały

UCHWAŁA NR VI/52/2011 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchylenia uchwały nr XXI/219/2004 dotyczącej obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje: § 1. Uchyla w całości uchwałę nr XXI/219/2004 z dnia 25 października 2004 roku w sprawie obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronach internetowych gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowanej Goślinie, a także opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Id: NPBHL-ZHFBQ-GPNCG-ITAZE-XQZPC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.268

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3249

  uchwała nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Murowana Goślina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.304.4866

  uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/180/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku oraz uchwały Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 roku dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami ruchu drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1651

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania statutów sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1538

  uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2226

  uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/408/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2225

  uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. zmiany Uchwały Nr XLI/413/2010 stanowiącej zmiany do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2010 ? 2014.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2224

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2223

  uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2222

  uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXX/211/2009 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.