Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.1.41

Tytuł:

rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK.4.0911- 99/10[WE] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2010 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały Nr XXX/428/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra, w brzmieniu przyjętym § 1 pkt 1 uchwały Nr XLI/568/10 Rady Gminy Dobra z dnia 9 września 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-12
Organ wydający:Wojewoda Zachodniopomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 1 pozycja: 41
Hasła:przedszkola i żłobki

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2180

  uchwała nr XXX/432/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.745

  uchwała nr XXXV/525/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1015

  uchwała Nr XIII/208/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.25.559

  uchwała nr XXXIV/514/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2022

  uchwała Nr XLI/582/10 Rady Gminy Dobra z dnia 9 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.40

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK.4.AB.0911/98/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/477/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Choszczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.39

  decyzja Nr OSZ-4210-55(5)/2010/2194/VII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.z siedzibą w Karlinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.38

  informacja Nr OWA-4110-18(14)/2010/13859/ML, OWA-4110-19(14)/2010/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010 r. o decyzjach nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/13859/W/OWA/2010/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.37

  aneks Nr 7 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 5 grudnia 2006 r.w sprawie przekazania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wykonywania zadań w zakresie: przeprowadzenia postępowania zawarcie umów, zawierania, rozliczania i kontroli umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590, Nr 166, poz.1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101, Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz.59, Nr 122, poz. 1007 oraz z 2010 r. Nr 219, poz.1443).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.36

  aneks z dnia 26 stycznia 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Koszalin a Powiatem Koszalińskim w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Miasto Koszalin zadań powiatowej biblioteki.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.