Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/81/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-15
Organ wydający:Rada Powiatu Wałbrzyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 149 pozycja: 2532
Hasła:apteki,godzina otwierania i zamykania placówek handlowych

UCHWAŁA NR IX/81/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ? Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z poźn. zm.), Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: § 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Szymon Heretyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Zalacznik1.doc Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/81/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Zalacznik2.doc Harmonogram nocnych dyżurów aptek

Id: ZQKGI-BFINW-BLQKI-DLWEE-PZBFC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w uchwałach w sprawie statutów sołectw w Gminie Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2765

  uchwała nr XXIII/138/09 Rady Gminy Osieck z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/08 z dnia 9 kwietnia 2008 roku dotyczącej ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Osieck

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/14/2003 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów Gminy Bełżyce i uchwały Nr LVI/379/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania Statutu sołectwa Chmielnik Kolonia I.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.93.14

  porozumienie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany porozumień z dnia 14 kwietnia 2008 r. i 30 listopada 2009 r., dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie Gminy Piątnica

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

  Od kiedy istnieje obowiązek zawieszenia prawa do emerytury ze względu na kontynuowanie zatrudnienia?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/37/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej nr 3403D położonej w granicy adm. miasta Wałbrzycha kategorii drogi powiatowej

 • uchwała nr IX/74/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/38/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 września 2010 roku, w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej nr 3401D położonej w granicy adm. miasta Wałbrzycha kategorii drogi powiatowej

 • uchwała nr IX/72/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wałbrzyski.

 • uchwała nr IX/30/11 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • zarządzenie nr 192 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzylesiu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.