Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5111

Tytuł:

uchwała nr X/ 33/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Wyśmierzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-06
Organ wydający:Rada Miejska w Wyśmierzycach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 162 pozycja: 5111
Hasła:oświata i wychowanie





Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.322.5271

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.2380

  uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Przecław jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1307

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2067

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3642

  uchwała nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

zamów dokument

Porady prawne

 • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy

  Czy gmina jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola) czy też budynków (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5110

  uchwała nr 57/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków Ochotniczych Straży Pozarnych z terenu Gminy Dzierzążnia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5109

  uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5108

  uchwała nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości, oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dzierzążnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5107

  uchwała nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5106

  uchwała nr 150/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.