Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2513

Tytuł:

uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przecław i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-11-09
Organ wydający:Rada Miejska w Przecławiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 173 pozycja: 2513
Hasła:Należności pieniężne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2754

  uchwała nr XLV/259/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielec i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.5

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Padew Narodowa i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2969

  uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejsce Piastowe lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.88

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Grodzisko Dolne lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.94.1713

  uchwala nr XLII/63/2010 Rady Gminy Radymno z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radymno i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2512

  uchwała nr XVI/176/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. o zmianie uchwały Nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2511

  uchwała nr XVI/163/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2510

  uchwała nr 164/XVIII/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2509

  uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany granic Sołectwa Przewrotne i Sołectwa Pogwizdów Stary w Gminie Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2508

  uchwała nr XV/170/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.