Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2884

Tytuł:

uchwała nr 69/XXXIII/2011 Zgromadzenia wiązku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 60/XXX/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT? w Czempiń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-28
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 2884
Hasła:

UCHWAŁA NR 69/XXXIII/2011 ZGROMADZENIA WIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT" z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 60/XXX/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT? w Czempiń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 ze zmianami) w związku z art.69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142., poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 i § 12 ust. 9 Statutu Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów ? SELEKT? uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr 60/XXX/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT? w Czempiń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dodaje się § 5. w brzmieniu: ?§ 5. Tracą moc uchwały rad gmin uczestników Związku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. § 3. Uchwała wchodzi Wielkopolskiego. w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa


Id: AATMB-DPXVB-NEXXD-DUYTS-LTFDQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2885

  uchwała nr 70/XXXIII/2011 Zgromadzenia wiązku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT? w Czempiniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1211

  uchwała nr 82/XXXVIII/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2883

  uchwała nr 66/XXXII/2011 Zgromadzenia wiązku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT? na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1063

  uchwała nr 79/XXXVII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT? na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2610

  uchwała nr 60/XXX/2010 Zgromadzenia wiązku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2883

  uchwała nr 66/XXXII/2011 Zgromadzenia wiązku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT? na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2882

  uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Ujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2881

  uchwała nr 37/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i ul. Aleja Wolności

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2880

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: ? Zasad, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych ?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2879

  uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Biała w rejonie ulicy Górne Podwórze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.