Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5543

Tytuł:

uchwała nr XXIII/463/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-10-03
Organ wydający:Rada Miasta Stołecznego Warszawy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 180 pozycja: 5543
Hasła:opłaty

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.4968

  uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3667

  uchwała nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2806

  uchwała nr XXXII/744/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.4608

  uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.4609

  uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/11 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5542

  informacja nr G.7430-133/2009 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 września 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5541

  decyzja nr OWA-4210-29(11)/2011/405/VII/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5540

  porozumienie nr 9/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 września 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez:Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez:1.Antoniego Jana Tarczyńskiego ? Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego ? Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5539

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5538

  uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.