Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 88/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miasta Zgorzelec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 193 pozycja: 3351
Hasła:dotacje,ochrona środowiska

UCHWAŁA NR 88/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na  realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do  finansowania  Działając  na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt.15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (t.j.:  Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska  (t.  j.:  Dz.  U.  z 2008r.  Nr  25  poz.  150  z późniejszymi  zmianami),  art.  221  ust.  4 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  o finansach  publicznych  (Dz.U.  z 2009r.?  Nr  157,  poz.  1240  z późniejszymi  zmianami),  Rada  Miasta Zgorzelec uchwala co następuje:  § 1. W  Uchwale  nr  79/2011  Rady  Miasta  Zgorzelec  z dnia  21  czerwca  2011r.  w sprawie  zasad  i trybu  postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację  zadań  z zakresu  ochrony  środowiska  i gospodarki  wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania w §4 uchyla się ust. 3  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.   


Przewodnicząca Rady  Zofia Barczyk

Id: ICEHC­WHLAZ­QLMVB­UCIMI­DSZJT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/278/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Wrocławia

 • uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • uchwała nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 • uchwała nr XII/118/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuropatnik, gmina Strzelin

 • uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/04 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.