Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m? powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-28
Organ wydający:Wojewoda Dolnośląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 200 pozycja: 3489
Hasła:wskaźnik przeliczeniowy

OBWIESZCZENIE NR .................... WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m? powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.) ogłasza się wskaźniki przeliczeniowe kosztów odtworzenia 1 m? powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa dolnośląskiego na okres od dnia 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. w następujących wysokościach: 1) dla miasta Wrocławia: 4.970 zł/m2 2) dla województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem m. Wrocław : 3.523 zł/m2.


Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa

Id: DBIGV-FLETJ-CDHPO-BUAWJ-KHRXS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


  • Dziennik Urzędowy

    obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m? powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

  • Dziennik Urzędowy

    obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

  • Dziennik Urzędowy

    obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

  • DZ. URZ. WOJ. 2012.773

    obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m? powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin.

  • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.622

    obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

  • zarządzenie nr 24/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

  • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.425.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2011r. stwierdzające nieważność § 16 ust. 4 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Mietków Nr VIII/38/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża ?Stróża Górna II?.

  • uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stara Kamienica

  • uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania.

  • uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.