Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.205.3734

Tytuł:

uchwała nr XII/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-12-27
Organ wydający:Rada Powiatu Mieleckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 205 pozycja: 3734
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.608

  uchwała nr 185/XXVII/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1239

  uchwała nr XXVIII/123/09 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2009r. W sprawie ustalania Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1409

  uchwała nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.812

  uchwała nr XXIX/211/09 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1202

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczyciel oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3733

  sprawozdanie Burmistrza Ropczyc z dnia 31 marca 2011r. roczne z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3732

  informacja Starosty Bieszczadzkiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Rabe i Żłobek, gmina Czarna oraz Krościenko, gmina Ustrzyki Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3731

  decyzja nr OKR-4210-43(18)/2011/13702/IVC/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Stanisława Andrysiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3730

  aneks nr 3/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2011r. do Porozumienia z dnia 14 grudnia 2010 roku, zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Narodowym Funduszem Zdrowia Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie w sprawie przekazania Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę do wykonywania zadań określonych w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3729

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 grudnia 2011r. zawarte w Rzeszowie w przedmiocie przekazania Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę do wykonywania następujących zadań: przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.