Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6550

Tytuł:

zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 6550
Hasła:finanse publiczne

ZARZĄDZENIE NR 91/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); zarządzam co nastepuje: § 1. Dokonuje się podziału środków z rezerwy ogólnej na kwotę 20 000 zł.z DZIAŁU 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy - 20 000 zł.do DZIAŁU 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 zakup usług remontowych + 20 000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy Barbara Gąsiorowska

Id: DUHHR-EJXBX-UPYZH-BFAHR-YBMMC. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Rozdysponowanie rezerwy ogólnej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem niezbędnych remontów budynków komunalnych (remont dachu ? budynek komunalny ? Nowe Miasto nad Pilicą ul. Warszawska) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011 r. Zalacznik1.xls Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91-2011 z dn. 28.10.2011

Id: DUHHR-EJXBX-UPYZH-BFAHR-YBMMC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.179.4697

  zarządzenie nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3721

  zarządzenie nr 48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3723

  zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2010r. ZARZĄDZENIE NR 54/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.189.5150

  zarządzenie nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podziałów środków z rezerwy ogólnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.3541

  zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

zamów dokument

Porady prawne

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU

  W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

  Urodziłem się w roku 2.3.1980r. 18.6.1999 r. stawiłem się do poboru i otrzymałem książeczkę wojskową. Na pierwszej komisji otrzymałem kategorię B na 12 m-cy. (...)

 • Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

  Zostałem automatycznie przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązująca ustawą o obronności. Czy mam czekać do 31 grudnia na informacje od WKU o przeniesieniu czy też (...)

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6549

  uchwała nr 216/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6548

  uchwała nr XLIV/339/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6547

  uchwała nr XXXI/281/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6546

  uchwała nr XXV/133/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XXII/125/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6545

  uchwała nr XXIX/147/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.