Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6556

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 22 listopada 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Ostrołęki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Ostrołęce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 6556
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 listopada 2011 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Ostrołęki  Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików  województw  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  176,  poz.  1190  i z  2011  r.  Nr  34,  poz.  172)  w związku  z art.  16  ust.  3 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  ?  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  113,  Nr  102,  poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) Komisarz Wyborczy w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości  następujące zmiany w składzie Rady Miasta Ostrołęki:  1. Uchwałą  Nr  180/XV/2011  Rada  Miasta  Ostrołęki  w dniu  27  października  2011  r.  stwierdziła  wygaśnięcie  mandatu  radnego  Pana  Mariusza  Mierzejewskiego  w okręgu  wyborczym  Nr  3 z  listy  Nr  5 ?  KOMITET  WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, w związku z pisemną rezygnacją.  2. Uchwałą  Nr  181/XVI/2011  Rada  Miasta  Ostrołęki  w dniu  11  listopada  2011  r.  stwierdziła  wstąpienie  na  miejsce Pana  Mariusza  Mierzejewskiego ,  kandydata  z tej  samej  listy, Pana  Norberta  Dawidczyka ,  który  w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, a nie utracił prawa wybieralności.   


Komisarz Wyborczy  w Ostrołęce  Marta Elżbieta Truszkowska

Id: FIWGY­VDZTR­ZINHX­REFOJ­JCXWX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5796

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 1 sierpnia 2012r. o zmianie w składzie Rady Miasta Ostrołęki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5796

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 11 października 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2554

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 maja 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2553

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 maja 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2552

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 kwietnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Przasnyskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6555

  decyzja nr OWA-4210-89(4)/2011/341/VIIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6554

  decyzja nr OWA-4210-88(3)/2011/403/XZM3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6553

  porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym? a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez: 1. Jana Baranowskiego ? Starostę Gostynińskiego, 2. Andrzeja Edwarda Kujawskiego ? Wicestarostę Gostynińskiego, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6552

  porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6551

  zarządzenie nr 91/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.