Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/109/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-14
Organ wydający:Rada Gminy Miękinia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 231 pozycja: 4006
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/109/11 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,  poz. 235) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50,00 zł .  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.   


przewodniczący  Jan Jakisz

Id: EHVUM­DOFED­LCFGE­DKIPA­NKDRB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/ 61/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i zamiany nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata.

 • uchwała nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 października 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w ramach realizacji programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • uchwała nr X/73/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna ? gmina Stronie Śląskie.

 • uchwała nr 45/XII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.