Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7762

Tytuł:

uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Prażmów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7762
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XV/85/2011 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 10 listopada 2011 r.

W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 34,00 zł za 1 dt. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/222/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009 w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r.


Przewodniczący Rady Gminy Prażmów Andrzej Tyborowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.362.6501

  uchwała nr XI/113/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.302.3616

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7761

  uchwała nr XV/84A/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XVII/135/2008 Z DNIA 18 LISTOPADA 2008ROKU W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7760

  uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XXVI/223/2009 RADY GMINY PRAŻMÓW Z DNIA 5 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA ŚREDNIEJ CENY SPRZEDAŻY DREWNA DO WYMIARU PODATKU LEŚNEGO

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7759

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7758

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ? 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7757

  uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 22 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.