Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1053

Tytuł:

uchwała nr 309/LIX/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S 2 w mieście Szydłowcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-11
Organ wydający:Rada Miejska w Szydłowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 33 pozycja: 1053
Hasła:planowanie przestrzenne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4063

  uchwała nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1325

  uchwała nr IV/50/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ?Południowej Dzielnicy Przemysłowej?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.919

  uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Nowa Sarzyna ? osiedle Janda

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1694

  uchwała nr XXX/200/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów przemysłowych w dzielnicy Zasław w Zagórzu o nazwie ?Strefa Gospodarcza ? I?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.925

  uchwała nr LXIII/1037/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo ? usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli ? Etap I

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1052

  uchwała nr 23/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Wyszynie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1051

  uchwała nr 22/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Stara Biała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1050

  uchwała nr 20/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1049

  uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1048

  uchwała nr 18/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.