Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1331

Tytuł:

uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-21
Organ wydający:Rada Miasta Sulejówek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 40 pozycja: 1331
Hasła:działalność pożytku publicznego

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4429

  uchwała nr 120/XX/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawi określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.923

  uchwała nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1720

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.446

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1330

  uchwała nr IV.30.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1329

  uchwała nr IV.19.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1328

  uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1327

  uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1326

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.