Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-25
Organ wydający:Rada Powiatu Wałbrzyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 45 pozycja: 593
Hasła:apteki,godzina otwierania i zamykania placówek handlowych

UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ? Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z poźn. zm.), Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: § 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Szymon Heretyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011 r. Zalacznik2.doc harmonogram nocnych dyżórów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu wałbrzyskiego

Id: DQCQL-KDVPC-HRQFV-CCQGA-HSDFM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/100/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/58/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/49/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/81/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/20/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad, trybu jej przyznawania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/27/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

 • uchwała nr IV/26/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania.

 • uchwała nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2011

 • uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2011 r.

 • uchwała nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.