Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.50.870

Tytuł:

uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-20
Organ wydający:Rada Miejska w Chojnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 870
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR VI/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby  radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) )  Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XLV/381/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia  27 maja 2010 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych  wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna (Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 61, poz. 1176) dokonuje się zmiany: w okręgu głosowania Nr 1 dopisuje się ulicę Towarową. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 


Przewodniczący Rady Kazimierz Komorzycki

ID: SWGPF-XLWMY-KBLXS-ZCESD-RWJNL. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.713

  uchwała nr XXVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.466

  uchwała nr XXVII/251/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1176

  uchwała nr XLV/381/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/442/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia granic, numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych dla wyborów do rady gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2265

  uchwała nr XXIX/206/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałych okręgach wyborczych w Gminie Potworów

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

  Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki (...)

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.869

  uchwała Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.868

  uchwała Nr II/11/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.867

  uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.866

  uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Rąbino z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.865

  uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Postomino z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.