Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.904

Tytuł:

uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Barlinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 904
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR VI/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIX/290/2005 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1521), § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1. Uchwala się dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Barlinku obwód, do którego należą następujące ulice miasta Barlinek: Chopina, Dworcowa, Działkowa, Fabryczna, Grunwaldzka, Jagiełły, Kasprowicza, Kopernika, Kossaka, Kościuszki, Kręta, Kombatantów, Matejki, Moniuszki, Ogrodowa, Okrętowa, Podgórna, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Szosa do Lipian, Szosowa, Tunelowa numery od 14 do 52, 11 Listopada, Widok, Wyspiańskiego, Zielna, Kazimierza Pułaskiego, Marii Skłodowskiej - Curie, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Sosnowa oraz miejscowości: Dziedzice, Janowo, Jaromierki, Jarząbki, Laskówko, Lutówko, Niepołcko, Niewstąp, Nowa Dziedzina, Osina, Ożar, Rówienko, Równo, Rychnów, Stara Dziedzina, Strąpie, Wilcze, Żelice, Żydowo. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 roku.


Id: TIULS-WNIYM-BCKCE-BRHWB-YQUCY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.903

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.268

  uchwała nr XXXII/418/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1989

  uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1991

  uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Hucie Dąbrowie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.903

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.902

  uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/287/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.901

  uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/286/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.900

  uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.899

  uchwała Nr VI/ 35/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.