Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.920

Tytuł:

uchwała Nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Szczecinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 920
Hasła:apteki

UCHWAŁA NR VII/43/2011 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego Na podstawie art. 12 pkt 4, w związku z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ? Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679), po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grzmiąca, Wójta Gminy Szczecinek, Burmistrza Barwic, Burmistrza Białego Boru, Burmistrza Bornego Sulinowa, Burmistrza Szczecinka oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie ? Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego:


Nazwa i adres apteki Nr telefonu poniedziałekpiątek Miasto i Gmina Barwice Apteka "Natura" ul. Chrobrego 14 78-460 Barwice Apteka "Barwicka" Plac Wolności 1 78-460 Barwice Apteka "Nova" ul. Nadrzeczna 2A/1A 78-425 Biały Bór Apteka prywatna ul. Lipowa 6 78-440 Borne Sulinowo Apteka "Słoneczna" ul. Orła Białego 5A 78-449 Borne Sulinowo Apteka "Natura" ul. Kolejowa 2 78-450 Grzmiąca Apteka "Na Polnej" ul. Polna 8 78-400 Szczecinek Apteka "Officina Cardinalis" ul. Kard. Wyszyńskiego 45 78-400 Szczecinek Apteka "Med-Farm" ul. Boh. Warszawy 16 78-400 Szczecinek Apteka "Pod Koroną" ul. Karlińska 15 78-400 Szczecinek Id: ISJLH-ZBVGU-BYAOB-JMQOJ-OSIJV. Podpisany 94 373 63 55 8.00 ? 18.00 8.00 ? 14.00 nieczynne Godziny pracy soboty niedziele i święta

94 373 26 80

8.00 ? 18.00

9.00 ? 14.00

nieczynne

Miasto i Gmina Biały Bór 94 372 60 52 8.00 ? 18.00 9.00 ? 13.00 nieczynne

Miasto i Gmina Borne Sulinowo 94 373 39 61 8.30 ? 17.00 9.00 ? 13.00 w niedziele w godz. 10.00 -13.00 nieczynne

94 373 46 88

8.30 ? 18.00

9.00 ? 14.00

Gmina Grzmiąca 94 373 73 88 8.30 ? 17.00 8.30 ? 12.30 nieczynne

Miasto Szczecinek 94 374 01 09 8.00 ? 19.00 8.00 ? 14.00 nieczynne

94 712 79 16

8.00 ? 20.00

8.00 ? 19.00

nieczynne

94 374 06 35

8.00 ? 18.00

8.00 ? 14.00

nieczynne

94 374 31 27

8.00 ? 18.00

9.00 ? 13.00

nieczynne

Strona 1

Apteka "Przy Ratuszu" ul. Pl. Wolności 18D 78-400 Szczecinek Apteka "Pod Złotym Moździerzem" ul. 28 Lutego 60 78-400 Szczecinek Apteka "Nova-Centrum" ul. Boh. Warszawy 43 78-400 Szczecinek Apteka "Farmakon" ul. 28 Lutego 3 78-400 Szczecinek Apteka "Vademecum" ul. Spółdzielcza 6 78-400 Szczecinek Apteka "Arnika" ul. Koszalińska 64 78-400 Szczecinek Apteka "Przy Szpitalu" ul. T. Kościuszki 36 78-400 Szczecinek Apteka "Na Schodkach" ul. Kard. Wyszyńskiego 18 78-400 Szczecinek Apteka Medyczna ul. Narutowicza 2a 78-400 Szczecinek Apteka "Na zdrowie" ul. Przemysłowa 4 78-400 Szczecinek Apteka "Centrum" ul. Bohaterów Warszawy 6 Galeria Hosso 78-400 Szczecinek Apteka "Na Schodkach 2" ul. Karlińska 19 78-400 Szczecinek Apteka "Centrum" ul. 28 Lutego 3 78-400 Szczecinek Apteka Marzeń ul. 9 Maja 22-24 78- 400 Szczecinek Apteka Centralna ul. Kościuszki 38 B 78- 400 Szczecinek

94 372 35 96

8.00 ? 19.00

8.00 ? 15.00

nieczynne

94 374 70 07

8.00 ? 19.00

8.00 ? 14.00

nieczynne

94 372 34 46

8.00 ? 20.00

8.00 ? 15.00

nieczynne

94 372 46 49

8.00 ? 18.00

8.00 ? 13.00

nieczynne

94 372 13 71

8.00 ? 19.00

9.00 ? 14.00

nieczynne

94 372 38 78

8.00 ? 19.00

8.00 ? 14.00

nieczynne

94 372 59 08

8.00 ? 21.00

8.00 ? 16.00

nieczynne

94 372 03 67

8.00 ? 21.00

9.00 ? 15.00

nieczynne

94 374 45 99

8.00 ? 19.00

8.00 ? 14.00

nieczynne

94 374 42 22

8.00 ? 21.00

8.00 ? 18.00

nieczynne

94 712 80 95

APTEKA CAŁODOBOWA

94 373 93 78

8.00 ? 20.00

9.00 ? 15.00

nieczynne

94 374 43 30

8.30 ? 18.00

9.00 ? 14.00

nieczynne

94 712 84 06

8.00 ? 20.00

8.00 ? 15.00

nieczynne

94 374 00 53

8.00 ? 20.00

8.00 ? 15.00

nieczynne

§ 2. 1. Rozkład dyżurów aptek dostępnych w porze nocnej, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy określi Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie, zwana dalej ?Izbą?. 2. Rozkład dyżurów, o których mowa w ust. 1, jest ustalany przez Izbę na okresy kwartalne i przekazywany wszystkim aptekom na terenie Powiatu Szczecineckiego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. § 4. Traci moc Uchwała Nr LI/361/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: ISJLH-ZBVGU-BYAOB-JMQOJ-OSIJV. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie W świetle art. 94 ust.1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, dostosowany jest do potrzeb ludności i zapewnia dostępność ich świadczeń również w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Na terenie Powiatu Szczecineckiego zlikwidowano dwie apteki, powstały cztery nowe oraz nastąpiła zmiana godzin pracy dziewięciu aptek, zatem konieczne jest uchylenie uchwały Nr LI/361/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego. W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Id: ISJLH-ZBVGU-BYAOB-JMQOJ-OSIJV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5228

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 246/08 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/230/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.919

  uchwała Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.918

  uchwała Nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.917

  uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.916

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebiatów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.915

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.