Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1811

Tytuł:

uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania na terenie Gminy Staroźreby.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Gminy w Staroźrebach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 55 pozycja: 1811
Hasła:samorząd terytorialny

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2764

  uchwała nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2009.131.1272

  uchwała nr XXXVII/206/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych/publicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.273

  uchwała nr XXVI/196/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr VIII/66/11 z dnia 19 maja 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1810

  uchwała nr V.9.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1809

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1808

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1807

  uchwała nr 61/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r. o zmianie uchwały nr 194/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1806

  uchwała nr III/20/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.