Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2018

Tytuł:

uchwała nr VII/37/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu Gostynińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 63 pozycja: 2018
Hasła:pomoc społeczna

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2302

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1197

  uchwała nr XV/79/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1768

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.745

  uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie : określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.388

  uchwała nr XV/83/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2017

  zarządzenie nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opiniogóra Górna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2016

  zarządzenie nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jastrzębi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2015

  zarządzenie nr 180 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2014

  zarządzenie nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice w okręgu wyborczym nr 1

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.2013

  aneks nr 1/2011 Starosty Siedleckiego z dnia 12 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.