Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2039

Tytuł:

uchwała nr 314/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Czernice Borowe
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 63 pozycja: 2039
Hasła:statuty

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8296

  zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.2248

  zarządzenie nr 23/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.2148

  uchwała nr 185/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 110/X/03 z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 6, poz. 278) w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych i nadania statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3945

  zarządzenie nr 13/12 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.4162

  zarządzenie nr 67/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2038

  uchwała nr 313/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2037

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2036

  uchwała nr V/27/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2035

  uchwała nr VI/27/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2034

  uchwała nr 38/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.