Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2041

Tytuł:

uchwała nr 317/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czernice Borowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, innego niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Czernice Borowe
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 63 pozycja: 2041
Hasła:finanse publiczne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.362

  uchwała nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.1922

  uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1373

  uchwała nr 249/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6198

  uchwała nr XII / 85 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.496

  uchwała nr XXXII/207/2008 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2040

  uchwała nr 315/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych i nadania statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2039

  uchwała nr 314/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2038

  uchwała nr 313/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2037

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2036

  uchwała nr V/27/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.