Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2050

Tytuł:

uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Broku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 63 pozycja: 2050
Hasła:podatki

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2049

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu poboru oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2048

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2047

  uchwała nr VI/117/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulicy Piaskowej i II etapu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce - odcinek od ul. Sokołowskiej do ul. Warszawskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2046

  uchwała nr VI/116/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy, usytuowanej na części działki 1/18, działkach nr 1/16 i 1/17 w obrębie 124 i działkach nr 22/1, 24/1, 29/3 w obrębie 12, na odcinku od ronda przy ul. Piaskowej do ul. Sokołowskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2045

  uchwała nr VI/115/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy, usytuowanej na części działek nr 1/18 i nr 1/14 w obrębie 124, na odcinku od ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego do ronda przy ul. Piaskowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.