Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2060

Tytuł:

uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Wodynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 63 pozycja: 2060
Hasła:opłaty

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1820

  uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wodynie oraz jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.471

  uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.851

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.77.2091

  uchwała nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1821

  uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholowych z wyjątkiem piwa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2059

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2058

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2057

  uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2056

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2055

  uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.