Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1214

Tytuł:

uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi gminy Jarocin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Jarocin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 65 pozycja: 1214
Hasła:Herby i flagi

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5393

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Jednorożec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.977

  uchwała nr XXXIII/282/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej baneru i pieczęci Gminy Golczewo oraz zasad ich używania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3829

  uchwała nr IX/83/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Garwolin

zamów dokument

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1213

  uchwała nr IX/64/11 Rady MIata Przeworsk z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska.    

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1212

  uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1211

  uchwała nr 98/VI/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1210

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1209

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.