Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1493

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 13 czerwca 2011 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Sianowie przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Koszalinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 1493
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE z dnia 13 czerwca 2011 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Sianowie przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2011 roku Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Sianowie przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2011 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym 2. Wybierano 2 radnego spośród 8 kandydatów zgłoszonych na 6 listach kandydatów przez 6 komitetów wyborczych 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do glosowania wyniosła - 1 675. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła - 672. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła - 672, czyli frekwencja wyborcza wyniosła - 40,12% 7. Wybrano 2 radnych. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 1 1. Liczba wybieranych radnych wyniosła - 2. 2. Wybory odbyły się. 3. Głosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła - 1 675. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła - 672. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła - 672, czyli frekwencja wyborcza wyniosła - 40,12% 7. Liczba głosów nieważnych wyniosła - 11, co stanowi 1,64% ogólnej liczby głosów. 8. Liczba głosów ważnych wyniosła - 661, co stanowi 98,36% ogólnej liczby głosów. 9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 39 a) DĄBROWSKA Henryka - 23 b) ORSZTYNOWICZ Zbigniew - 16 2) lista nr 15 KWW BEZPIECZNA GMINA SIANÓW - 83 a) JANOWICZ Kazimiera - 83 3) lista nr 16 KWW MARCINA RAPSIEWICZA - 204


Id: YLIRG-PNZTK-NVPQS-FEZBG-CNJMF. Podpisany Strona 1

a) GRZYWACZ Kazimierz - 204 4) lista nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO - 498 a) GRZYWACZ Magdalena - 204 b) LEWANDOWSKI Maciej Tomasz - 294 5) lista nr 18 KWW - NASZ SIANÓW - 261 a) SZUPLAK Jadwiga - 261 6) lista nr 19 KWW MARIANA GAWIENOWSKIEGO - 66 a) RZĘDZIAN Zbigniew Marek - 66 10. Radnymi zostali wybrani: 1) z listy nr 17 KWW MACIEJA BERLICKIEGO: a) LEWANDOWSKI Maciej Tomasz 2) z listy nr 18 KWW - NASZ SIANÓW: a) SZUPLAK Jadwiga 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Koszalinie Marek Mazur

Id: YLIRG-PNZTK-NVPQS-FEZBG-CNJMF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.502

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świdwin, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3725

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3730

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 3 przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5282

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tłuszczu przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.382

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 3 lutego 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Żurawica przeprowadzonych w dniu 30 stycznia 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1492

  ogłoszenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w marcu, kwietniu i maju 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1491

  informacja Nr OSZ-4110-7(9)/2011/283/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2011 r. o decyzji Nr WCC/697-ZTO-A/283/W/OSZ/2011/BK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1490

  uchwała Nr VII/90/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1489

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1488

  uchwała Nr VII/55/11 Rady miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 15 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łobez.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.