Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2543

Tytuł:

zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie podwyżki stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-05-17
Organ wydający:Wójt Gminy Wierzbica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 2543
Hasła:czynsze

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5403

  zarządzenie nr 220/2012 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5355

  zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3721

  zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3422

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1651

  zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2542

  zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2010 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2541

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2540

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2539

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2538

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.