Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1428

Tytuł:

uchwała nr VI/33/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-04
Organ wydający:Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1428
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/33/11 RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ? Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójta Gmin z terenu Powiatu Krotoszyńskiego oraz Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kaliszu uchwala się co następuje: § 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego według załącznika Nr 1. § 2. Ustala się rozkład dyżurów pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 2011 na terenie Powiatu Krotoszyńskiego według załącznika Nr 2. § 3. Traci moc uchwała NR III/19/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc Rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu krotoszynskiego w roku 2011 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik2.doc Rozkład dyżurów pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne na 2011 r. na terenie powiatu krotoszyńskiego


Id: LBUAM-ZPVZZ-KQUPU-TAILI-GXZLW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.364.6546

  uchwała nr XV/72/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.375

  uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5228

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1427

  uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1426

  uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Śmigiel osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Śmigiel

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1425

  uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Śmigiel osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1424

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Lipno z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1423

  uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Kościan z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.