Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.8.241

Tytuł:

komunikat nr 11/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2010r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 8 pozycja: 241
Hasła:regionalny program operacyjny

KOMUNIKAT NR 11/2010 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2010 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza, co następuje: § 1. Na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl zamieszczone zostały zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (UWRPO). § 2. Zmiany UWRPO, o których mowa w § 1, wchodzą w życie od dnia 16 grudnia 2010 r. § 3. Zmiany, które zostały dokonane w UWRPO w odniesieniu do wersji 4.9, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.


Id: JDOMI-BOKHU-VSLPC-RTAOV-JATOS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.2759

  komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2010r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.253.4002

  komunikat nr 15/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2011r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.343.5865

  komunikat nr 16/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2011r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.342.5839

  komunikat nr 17/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2011r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2931

  komunikat nr 14/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2011r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłata za zmiany w KRS

  W spółce z o.o. doszło do zmiany adresu siedziby, ustanowienia prokurenta, zmiany wspólników i składu zarządu. Zmiany te będą zgłaszane do KRS jednocześnie. Jaka (...)

 • Pola eksploatacji autorskich praw majatkowych do programu komputerowego

  Jakie pola eksploatacji obejmują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

 • Termin ważności operatu szacunkowego

  Proszę o podanie podstawy prawnej określenia czasu ważności operatu szacunkowego nieruchomości (egzekucja komornicza). Wycena była przeprowadzona pod koniec grudnia (...)

 • Egzekucja-ponowne oszacowanie nieruchomości

  Dłużnik złożył skargę na oszacowanie nieruchomości dzień przed jej licytacją komorniczą (rok po uprawomocnieniu się oszacowania). Sędzia nadzorujący licytację (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.240

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Słupeckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.239

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Konińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.238

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.237

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.236

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kolskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.