Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.9.261

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/255/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Rada Miejska Grabowa nad Prosną
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 9 pozycja: 261
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2010 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. z 2010 r. , Nr 102,poz.651) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala co następuje : § 1. W uchwale Nr III/15/98 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wysokoścci stawki procentowej opłaty adiacenckiej §1 otrzymuje brzmienie : " §1. Ustala się opłatę adiacencką w wysokości 20% różnicy między wartością , jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej , a wartością jaka nieruchomość ma po ich wybudowaniu". § 2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do inwestycji zakończonych w roku 2010. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną . § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Jaszczyk

Id: XXGDR-ZIVPD-NERKC-KIPDK-VCYUR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.583

  uchwała nr XXVI/106/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3370

  uchwała nr 341/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

  uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.260

  uchwała nr XLII/262/10 Rady Gminy Krzymów w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.259

  uchwała nr LII/686/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 6 ?KAMIENICE STARE? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.258

  uchwała nr LII/685/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 ?PRUŚLIN? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.257

  uchwała nr LII/684/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 4 ?JANA PAWŁA II? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.256

  uchwała nr LII/683/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 3 ?KRĘPA? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.