Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.9.262

Tytuł:

uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Krotoszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 9 pozycja: 262
Hasła:

UCHWAŁA NR II/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala , co następuje: § 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. z 2010 Nr 76 poz 960) obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


Przewodnicząca Rady Zofia Jamka

Id: LECNU-SABQF-UHFGC-NPGNW-GUMIX. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 136 poz. 969 ze zmianami) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2010 roku ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku na poziomie 37,64 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy jest upoważniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Informuję, że cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS-u na rok 2011 jest o 10,39 % wyższa od ceny obowiązującej w 2010 roku i wynosi 34,10 zł za 1 dt. rojekt niniejszej uchwały przedstawia obniżenie stawki ceny żyta z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt tj. o 10,39 %, co jednocześnie oznacza pozostawienie stawki ceny żyta na poziomie roku 2010.

Burmistrz mgr inż. Julian Jokś

Id: LECNU-SABQF-UHFGC-NPGNW-GUMIX. Uchwalony

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.261

  uchwała nr XXXIV/255/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.260

  uchwała nr XLII/262/10 Rady Gminy Krzymów w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.259

  uchwała nr LII/686/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 6 ?KAMIENICE STARE? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.258

  uchwała nr LII/685/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 ?PRUŚLIN? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.257

  uchwała nr LII/684/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 4 ?JANA PAWŁA II? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.