Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/426/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 101
Hasła:gospodarka rolna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. ? Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. 1. Określa się terminy zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określa się odrębnie dla stref: 1) I ? nizinnej, 2) II ? obejmującej tereny górskie i podgórskie, ustalone w uchwale nr XX/278/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2008 r. Nr 8, poz. 95). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. § 3. Traci moc uchwała nr 2513/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2009 r. Nr 61, poz. 1267). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Jerzy Pokój


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 101 ? Załącznik do uchwały nr XVIII/426/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Terminy* zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego.

I strefa (nizinna) ? termin zbioru roślin rolniczych 20.08 20.08 30.08 31.07 20.08 05.09 15.08 05.09 05.09 10.08 15.09 15.10 05.11 20.10 30.11 15.10 15.10 15.08 30.09 20.09 20.08 15.08 31.07 31.08 05.09 20.09 30.11 05.10 15.09 10.09 15.08 15.09 15.08 15.09 10.09 30.10 15.11 15.10 30.10 30.09 II strefa (górska i podgórska) ? termin zbioru roślin rolniczych 31.08 31.08 15.09 15.08 31.08 15.09 31.08 15.09 15.09 20.08 20.09 15.10 31.10 20.10 31.10 31.10 31.10 25.08 15.10 20.09 05.09 31.08 10.08 10.09 20.09 05.10 30.11 15.10 30.09 20.09 20.08 20.09 15.08 15.09 05.09 20.10 05.11 15.10 25.10 20.09

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Roślina Żyto Pszenica ozima Pszenica jara Jęczmień ozimy Jęczmień jary Owies Pszenżyto ozime Pszenżyto jare Mieszanki zbożowe Rzepak ozimy Rzepak jary Ziemniaki Buraki cukrowe Buraki pastewne Kukurydza na ziarno Kukurydza na zielonkę/kiszonkę Gryka Groch Bobik Łubin Len Seradela Facelia Wyka Lucerna i koniczyna Łąki i pastwiska Kapusta pastewna Marchew pastewna Słonecznik na ziarno Proso Gorczyca Soja Bób Cebula Ogórek gruntowy Marchew zwyczajna Warzywa kapustne Papryka Pietruszka Pomidor

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?3? Poz. 101 ?

Lp. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Roślina Por Sałata Truskawki Brukiew Rzepik Cykoria Szpinak Kabaczek Dynia Seler Fasola Burak ćwikłowy

I strefa (nizinna) ? termin zbioru roślin rolniczych 25.11 15.10 15.10 10.11 20.08 30.10 20.10 30.09 20.10 30.10 31.08 15.10

II strefa (górska i podgórska) ? termin zbioru roślin rolniczych 15.11 10.10 15.10 31.10 31.08 31.10 15.10 30.09 20.10 25.10 05.09 15.10

*Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru poszczególnych gatunków roślin, odszkodowanie nie przysługuje.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 2513/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/430/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1882

  uchwała nr IV/20/16/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.1026

  uchwała nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.786

  uchwała Nr XIII/166/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czas trwania postępowania rozwodowego

  Jak długo może potrwać sprawa rozwodowa, w której obie strony chcą jak najszybszego jej zakończenia i podpisały intercyzę, oraz chcą rozstać się w zgodzie?

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • Nazwanie systemu czasu pracy w regulaminie

  Jeśli w zakładzie pracy obowiązuje równoważny system czasu pracy, to czy w regulaminie pracy koniecznie musi znaleźć się kodeksowe sformułowanie, że obowiązuje (...)

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Usunięcie obumarłego drzewa na opał

  Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/387/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu używania insygniów Województwa Dolnośląskiego

 • uchwała nr 185.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze.

 • uchwała nr 184.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Jeleniej Górze.

 • uchwała nr 183.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Jelenia Góra dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Jelenia Góra.

 • uchwała nr 180.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 163.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.