Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Walim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie w nadania nazwy ulicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Walim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1050
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 1050

UCHWAŁA NR XVI/84/2012 RADY GMINY WALIM z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie w nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala co następuje: § 1. Ulicy będącej drogą publiczną położoną w Gminie Walim sołectwo Jugowice działka 250 i 269 ? nadaje się nazwę Brata Alberta. § 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik mapowy przedstawiający lokalizację ulicy.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy: Zuzanna Bodurka

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1050 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • DZ. URZ. 2011.40.939

  uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

 • uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

 • zarządzenie nr 23/2012 Starosty Wołowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wołowskiego w 2012 roku

 • uchwała nr XVII/102/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubomierz na lata 2012-2016

 • uchwała nr XXXI/290/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/250/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta i gminy Bogatynia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.