Logowanie

Tytuł:

informacja nr OWR-4210-8(5)/2012/122/VII-D/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa RWE Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1052
Hasła:energetyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 1052

INFORMACJA NR OWR-4210-8(5)/2012/122/VII-D/RP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 12 marca 2012 r.

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa RWE Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Decyzją z dnia 31 stycznia 2012 r. nr OWR-4210-8/2012/122/VII-D/RP Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo RWE Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej Przedsiębiorstwem. Uzasadnienie Na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa z dnia 31 stycznia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę niezgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy ust. 1 pkt 1 i 3 ? Prawo energetyczne. Przedmiotowa decyzja została doręczona Przedsiębiorstwu. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR


POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Józef Dolata
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OWR-4210-36(5)/2011/264/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepnej S.A. z siedzibą w Bogatyni

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OWR-4210-32(4)/2012/264/XII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OWR-4210-13(11)/2012/17261/II-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła BD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.309

  decyzja nr OKR-4210-7(7)/2011/979/VA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiebiorstwa Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Spółka z o.o. z siedzibą w Rakszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.540

  decyzja nr OWA-4210-81(7)/2010/2011/39/VIIIZM/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Handlowego "LUXREMONT" Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Walim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

 • uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Walim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie w nadania nazwy ulicy

 • uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

 • uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

 • zarządzenie nr 23/2012 Starosty Wołowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wołowskiego w 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.