Logowanie

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/12 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 12 marca 2012r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Bolesławiec za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Wójt Gminy Bolesławiec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1053
Hasła:czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 1053

OGŁOSZENIE NR 1/12 WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Bolesławiec za 2011 rok Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) w związku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. Nr 250, poz.1873), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Bolesławiec za 2011 rok, które stanowią treść załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wójt Gminy: Andrzej Dutkowski


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1053 Załącznik do ogłoszenia nr 1/12 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 12 marca 2012 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Bolesławiec

a) I półrocze Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu Standard lokalu zły* A poniżej 40 m2 B x C x 40 m2 do 60 m2 A x B x C x powyżej 60 m2 do 80 m

2

do 1918 r. dobry zły

1919?45 dobry zły

1946?1970 dobry zły

1971?2002 dobry zły

po 2002 r. dobry

1) 2)

x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

A x B x C x A x

powyżej 80 m2

B x C x

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?3? Poz. 1053

a) II półrocze Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu Standard lokalu zły* A poniżej 40 m2 B x C x 40 m2 do 60 m2 A x B x C x powyżej 60 m2 do 80 m2 A x B x C x A x powyżej 80 m2 B x C x

A? B? C? *? 1)** 2)

do 1918 r. dobry zły

1919?45 dobry zły

1946?1970 dobry zły

1971?2002 dobry zły

po 2002 r. dobry

1) 2)

x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/11 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 8 marca 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Bolesławiec za 2010 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 24 marca 2009r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Bolesławiec za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezdenta Miasta Bolesławiec dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Żychlin za rok 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr OWR-4210-8(5)/2012/122/VII-D/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa RWE Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 • uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Walim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

 • uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Walim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie w nadania nazwy ulicy

 • uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

 • uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.