Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1300

Tytuł:

uchwała Nr XV/130/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Rada Miejska w Cedyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1300
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje: § 1. Na terenie Gminy Cedynia tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. § 2. Tracą moc: 1) uchwała Nr XXXII/312/02 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 886); 2) uchwała Nr XL/352/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 01 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Cedyni (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 54, poz. 1094); § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Leon Ślawski


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1300

Załącznik do uchwały Nr XV/130/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1299

  uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1298

  uchwała Nr XXIII/247/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu strefy płatnego parkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1297

  uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/334/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce ? w obrębie ewidencyjnym nr 4, 7 i 12 miasta Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1296

  uchwała Nr XXIII/244/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Gminy Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1295

  uchwała Nr XXVI/295/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Kamieniu Pomorskim.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.