Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 1/2012 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-16
Organ wydający:Starosta Dzierżoniowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 136
Hasła:koszty utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2012 roku Na podstawie art.60 ust.2, pkt 2 - ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 75, poz.1362 z późn.zm.), zarządzam co następuje: § 1. Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z Filią w Niemczy w 2012 roku ? na kwotę 2.778,00 złotych miesięcznie (słownie ? dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 37/2010 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2011 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 38/2009 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.422

  komunikat nr 1 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.449

  ogłoszenie nr 3 Starosty Chodzieskiego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Świdnickiego w 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/160/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy.

 • uchwała nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.798.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Kostomłoty Nr XVII/98/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów.

 • uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany ?miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty? dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów

 • uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Przeworno Nr X/49/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.