Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

Tytuł:

uchwała nr 170/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuiją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-05
Organ wydający:Rada Miejska w Przemyślu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1487
Hasła:Odpady komunalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:17

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.) oraz art.6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się o odbieraniu - z dniem 1 lipca 2013 r. - odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego


Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartmiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3166

  uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.3307

  uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.2617

  uchwała nr 234/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2932

  uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1486

  uchwała nr 169/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1485

  uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Orły z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2012r.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1484

  uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasienica Rosielna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1483

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Domaradz z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Domaradz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Domaradz z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek, oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Domaradz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.