Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1516

Tytuł:

uchwała nr XIII/131/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Powiatu Ostrowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1516
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1516

UCHWAŁA NR XIII/131/2012 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2012 roku Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Ustala się Rozkład dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2012 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku.


Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego (-) Andrzej Leraczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1516 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/131/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1516 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/131/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1516 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.6765

  uchwała nr X/108/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2533

  uchwała nr XVI/162/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr 124/285/08 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8495

  uchwała nr XI/107/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1428

  uchwała nr VI/33/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1515

  uchwała nr XXVII/375/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1514

  uchwała nr XXVII/374/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1513

  uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1512

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1511

  uchwała nr XIII/102/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.