Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1522

Tytuł:

uchwała nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Swarzędzu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1522
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1522

UCHWAŁA NR XXII/199/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: § 1. 1. W miejscowości Rabowice działce stanowiacej ulicę, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako: - działka nr 43/18, ark. 1, obręb Rabowice nadaje się nazwę: Sadownicza 2. Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy wskazano na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Marian Szkudlarek


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1522 ?

Załącznik do Uchwały Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.974

  uchwała nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.976

  uchwała nr XXI/193/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.975

  uchwała nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3123

  uchwała nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3139

  uchwała nr XXVII/243/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

  X sp. z o. o. przekształciła się w X S.A.. W dniu 8.06.2012r. nowo przekształcona spółka została wpisana do KRS. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej X S.A. odbędzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1521

  uchwała nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1520

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śmigiel

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1519

  uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Rydzyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1518

  uchwała nr XVI/132/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przybiń ? Robczysko ? Tworzanice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1517

  uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbcze ? Nowa Wieś ? Tworzanice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.