Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1530

Tytuł:

uchwała nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Siekierki Wielkie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1530
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1530

UCHWAŁA NR XVI/104/2012 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Siekierki Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 200 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje: § 1. Nowopowstałym ulicom na terenie wsi Siekierki Wielkie, nadaje się następujące nazwy: 1) ulica Zacisze, 2) ulica Przylesie, 3) ulica Południowa. § 2. Szczegółowe położenie ulic, o których mowa w § 1, uwidocznione są na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały § 3. Ustalenia o których mowa w § 1, podlegają naniesieniu na mapę ewidencyjną i zasadniczą obrębu Siekierki Wielkie. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn (-) mgr Renata Lepczyk


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1530 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.138.2689

  uchwała nr 60/VIII/2010 z dnia 10 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Trąbki Wielkie, gmina Trąbki Wielkie

 • DZ. URZ. 2011.154.3225

  uchwała nr 79/XI//2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Ełganowo, gmina Trąbki Wielkie

 • DZ. URZ. 2011.135.2770

  uchwała nr 70/VIII/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Trabki Małe, gmina Trąbki Wielkie

 • DZ. URZ. 2010.138.2688

  uchwała nr 59/VIII/2010 z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mierzeszyn położonej na terenie gminy Trąbki Wielkie

 • DZ. URZ. 2010.159.3244

  uchwała nr 73/X/2010 z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Ełganowo położonej na terenie gminy Trąbki Wielkie

zamów dokument

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1529

  uchwała nr XX/235/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat z zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1528

  uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1527

  uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1526

  uchwała nr XVI/114/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1525

  uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.