Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1532

Tytuł:

uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1532
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1532

UCHWAŁA NR XVI/121/12 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 lutego 2012 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje: § 1. § 4 ?Regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach?, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach, zmienionej uchwałą nr LX/372/10 z dnia 26 października 2010 r., otrzymuje nowe brzmienie: ?1. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona w miejscach wyznaczonych ? ze straganów, stoisk, przyczep i pojazdów samochodowych. 2. Zostało wyznaczonych 5 miejsc dla sprzedających artykuły z ręki, koszyka, stolika, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, namiotu, stoiska, samochodu itp. Miejsca te, oznaczone literą W, dostępne są dla wszystkich mieszkańców sprzedających towary, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego Regulaminu..?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady (-) Janusz Ratajczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.424

  uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ?Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pniewach?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2147

  uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4999

  uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. na obszarze:

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.820

  uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2146

  uchwała nr XVII/132/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pniewach.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1531

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2012 roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1530

  uchwała nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Siekierki Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1529

  uchwała nr XX/235/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat z zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1528

  uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1527

  uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.