Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1655

Tytuł:

sprawozdanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2011 rok?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Prezydent Miasta Kołobrzeg
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1655
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego


?7?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 12 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 13 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 14 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 15 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 16 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 17 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 18 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 19 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 20 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 21 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 22 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 23 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 24 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 25 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 26 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 27 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 28 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 29 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 30 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 31 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 32 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 33 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 34 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 35 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 36 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 37 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 38 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 39 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 40 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 41 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 42 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 43 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 44 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 45 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 46 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 47 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 48 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 49 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 50 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 51 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 52 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 53 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 54 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 55 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 56 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 57 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 58 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 59 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 60 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 61 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 62 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 63 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 64 ?

Poz. 1655


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 65 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 66 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 67 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 68 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 69 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 70 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 71 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 72 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 73 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 74 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 75 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 76 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 77 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 78 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 79 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 80 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 81 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 82 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 83 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 84 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 85 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 86 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 87 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 88 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 89 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 90 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 91 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 92 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 93 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 94 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 95 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 96 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 97 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 98 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 99 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 100 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 101 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 102 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 103 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 104 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 105 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 106 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 107 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 108 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 109 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 110 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 111 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 112 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 113 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 114 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 115 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 116 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 117 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 118 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 119 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 120 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 121 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 122 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 123 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 124 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 125 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 126 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 127 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 128 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 129 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 130 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 131 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 132 ?

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 133 ?

Poz. 1655

Janusz Gromek

Prezydent
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.263

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1952

  sprawozdanie nr 40/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 marca 2009r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.1759

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1774

  sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.923

  informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1654

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1653

  decyzja Nr OSZ-4210-25(6)/2012/283/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2012 r. przedłużająca okres obowiązywania dziewiątej taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

  uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

  uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1650

  uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.