Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1666

Tytuł:

uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1666
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.1668

  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Sokołów Małopolski z wykonania budżetu za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.2570

  uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.297

  uchwała nr XXIV/235/2009 Rady Miejska w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

  zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1665

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1664

  sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1663

  decyzja nr OKR-4210-32(10)/2012/175/XI/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mielcu z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1662

  uchwała nr XVI/3585/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/466/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1661

  uchwała nr XVI/3587/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/111/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.