Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1713

Tytuł:

uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzieleania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Rada Gminy Krzeszów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1713
Hasła:Szkoły - pomoc materialna dla uczniów

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1728

  uchwała nr XXVI/205/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/05 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Gminy Krzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1712

  uchwała nr XXVIII/399/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1711

  uchwała nr XXXIII/455/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 sierpnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1710

  uchwała nr XXV/253/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1709

  uchwała nr XX/135/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1708

  uchwała nr XX/134/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bieszczadzki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.