Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

Tytuł:

uchwała nr XXII/46/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radymno na 2012rok oraz w uchwale w sprawie budżetu gminy Radymno na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Rada Gminy Radymno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1714
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.1891

  uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Radymno z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Radymno? oraz ?Zasłużony dla Gminy Radymno? i uchwalenie regulaminu ich nadawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2763

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Radymno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2012 roku na terenie gminy Radymno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1644

  uchwała nr VII/24/2011 Rady Gminy Radymno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Łazy? w Gminie Radymno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1642

  uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Radymno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?D - MŁYNY?, Gmina Radymno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.2.45

  uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Radymno z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radymno.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1713

  uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzieleania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1712

  uchwała nr XXVIII/399/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1711

  uchwała nr XXXIII/455/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 sierpnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1710

  uchwała nr XXV/253/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1709

  uchwała nr XX/135/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.