Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1732

Tytuł:

uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Białobrzegi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Białobrzegi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1732
Hasła:Pogrzeby

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2729

  uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.2175

  uchwała nr 142/XVII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Jarosław i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1435

  uchwała nr LIII/316/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.2170

  uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu.

 • DZ. URZ. 2011.617.7367

  uchwała nr 121/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Łącko i określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1731

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1730

  uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/149/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1729

  uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1728

  uchwała nr XIX(135)2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1727

  uchwała nr XVII/3729/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/254/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Dębica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.